Beta-cyclodextrin

Används som solubiliseringsmedel och stabilisator.