Integritetspolicy

Genom att använda hairlust.se samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår datapolicy som anges nedan. Vi är medvetna om behovet av lämpligt skydd.

Personlig information täcker all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive, men inte begränsad till, för- och efternamn, ålder, kön, privat eller annan fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation, oavsett om det är relaterat till ens privata bostad eller arbetsplats. Vilken personlig information samlar vi in ​​och bearbetar? Som regel kan du komma åt webbplatsen utan att berätta vem du är eller ge personlig information om dig själv. Hairlust behöver dock viss personlig information för att kunna handla med dig och ge dig nyheter via e-post och SMS, och andra tjänster. Företaget samlar bara in den personliga information som är nödvändiga.

Vår integritetspolicy anger att för att du ska kunna ingå ett avtal med oss behöver vi följande information: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Företaget samlar inte in personlig information om dig från tredje part och lagrar inte information om betalningsmedel, till exempel kreditkortsnummer, bankkontonummer eller liknande. Ansvarig för data kan kontaktas genom vår kundservice.

Vem tar del av min information?

Personlig information som tillhandahålls av Hairlust avslöjas endast till:

  • Företagets interna avdelningar. Vi har tydliga riktlinjer för vem som har tillgång till dessa. Endast onlinebutikschefer och pakethanterare. Dessutom kan de som ansvarar för kundservice få tillgång till informationen för att hjälpa kunder med frågor om leverans, produkten etc.
  • Valda och pålitliga tredje parter som kan använda din personliga information i syfte att tillhandahålla varor eller tjänster som du har beställt.
  • Affärspartners för att registrera och underhålla ditt användarkonto.

För att vidareutveckla och förbättra hairlust.se håller vi statistik över hur du använder webbplatsen. Personuppgifterna registreras hos Hairlust och lagras i fem år, varefter informationen tas bort.

Vi arbetar endast med databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd. Som registrerat hos Hairlust har du alltid rätten att skicka oss dina invändningar mot registreringen. Du har också rätt till insikt i vilken information som registreras om dig. Du har dessa rättigheter enligt personuppgiftslagen. Förfrågan i detta avseende skickas till: info@hairlust.se.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan det vara att vi vid checkout skickar dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du är kvalificerad för deras betalningsmetoder och för att skräddarsy dessa betalningsmetoder till dig. Dina personuppgifter som överförs behandlas enligt Klarnas egna Integritetspolicy.

Cookies

Webbplatsen använder "cookies", vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil eller liknande. I syfte att känna igen och komma ihåg inställningar, utföra statistik och personligt annonsera. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som till exempel virus.

Rätten att återkalla samtycke

Du har rätt att få tillgång till den information vi behandlar om dig och när som helst rätten att återkalla ditt samtycke. Om du vill få tillgång till dina uppgifter eller dra tillbaka ditt samtycke, vänligen kontakta oss på info@hairlust.se. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke är det fortfarande lagligt för oss att behandla dina personuppgifter från det att du gav ditt samtycke och till och med att du drar tillbaka det. Alltså, om du återkallar ditt samtycke träder det först i kraft från den tidspunkten. Du kan alltid få felaktig information om dig korrigerad.

Dina rättigheter

Enligt regler om dataskydd och personlig integritet har en registrerad användare ett antal rättigheter i förhållande till företagets behandling av personuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Rätt att ta del av dina uppgifter
Du har rätt att få tillgång till den information vi behandlar om dig och ett antal andra uppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att ha felaktig information om dig korrigerad.

Rätt till radering
I speciella fall har du rätt att få information raderad om dig innan tiden för vår regelbundna allmänna radering.

Rätt till begränsning
I vissa fall har du rätten att begränsa behandlingen av din information. Om du har rätt till begränsad behandling - i framtiden får vi bara behandla informationen - förutom förvaring - med ditt samtycke eller i syfte att upprätta, hävda eller försvara rättsliga påståenden, eller för att skydda en person eller viktigt allmänt intresse.

Rätt att invända
I vissa fall har du rätt att invända mot vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot behandlingen av din information för direktmarknadsföring.

Rätt att flytta dina uppgifter
I vissa fall har du rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och att utan hinder överföra dessa personuppgifter från en databehandlare till en annan.

Du kan läsa mer om dina rättigheter hos den svenska Integritetsskyddsmyndigheten, som du hittar på www.imy.se.

Klaga hos en tillsynsmyndighet

Om du har klagomål på hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter och din integritet har du rätt att när som helst göra ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller en annan behörig tillsynsmyndighet i ditt bosättningsland.

Vår policy för dataskydd och personlig integritet är senast uppdaterad d. 30. mars 2021.