Biotin

Biotin bidrar till att underhålla normalt hår.