Cyanocobalamin

Vitamin B12, ett vattenlösligt vitamin, som är viktigt för många kroppsfunktioner, t.ex. energimetabolismen, cellbildningen och på grund av det också hårets tillväxt och hälsa. Många människor har brist på vitamin B12 eftersom det är svårt för kroppen att absorbera tillräckliga mängder genom enbart sin kost.