Distarch Phosphate

Naturligt framställt växtstärkelsederivat som kan hämtas t.ex. från ris, majs eller tapioka. Det fungerar som ett antiklumpnings-, absorberande och bindemedel i kosmetika.