Järnoxid/E172

Naturligt förekommande pigment av järn, som kan vara gula, röda, orange, bruna eller svarta i färgen.