Tiaminmononitrat

Vitamin B1, även kallat Tiamin, ett vattenlösligt vitamin, vilket är nödvändigt för metabolismen av mat till energi och normalt psykologiskt välbefinnande.