Kolin

Ett vitaminliknande näringsämne nära besläktat med vitamin B som är viktigt för bland annat kroppsfettmetabolismen. Upprätthåller även en normal leverfunktion.