D-biotin

Biotin, även kallat Vitamin B7, är ett vattenlösligt vitamin, vilket är viktigt för många metaboliska reaktioner i kroppen och är väsentligt för hårväxt och upprätthållandet av friskt, normalt hår. D-biotin är den rena versionen av biotin och används ofta i kosttillskott.