Dicalciumfosfat

Används som spädningsmedel eller fyllmedel.