Glycin

En vanlig aminosyra som finns i de flesta proteiner. Kollagen i protein, som är väsentligt för håret, består av en tredjedel glycin.