Hexylene Glycol

Är ett lösningsmedel och viskositetsmedel.