Magnesium Carbonate Hydroxide

En källa till magnesium. Ett vitt pulver som används som absorberande, pH-reglerande och viskositetsreglerande medel i kosmetika.