Ocimum Basilicum Hairy Root Culture Extract

Ett extrakt av örten ockimum basilikum. Har visats sig hämma aktivitet hos håravfallsenzymet 5alpha reductase II, som är nyckelenzymet i androgen alopeci. Dessutom förbättrade detta extrakt spridningen av humana dermala papillaceller vilket indikerar en hårväxteffekt. En del av RootBioTec™.