Propylene Glycol/Propylenglykol

Används som konserveringsmedel och säkerställer att bakterier och svampar inte bildas i produkten.