Riboflavin

Vitamin B2, ett vattenlösligt vitamin som bl.a. är viktigt för cellernas omvandling av energi, kroppens upptag av järn, upprätthållandet av röda blodkroppar och som skyddar cellerna från oxidativ stress.