Sodium/Natrium Hydroxide

Även känt som natriumhydroxid. Har en pH-reglerande effekt. En mycket säker ingrediens att använda i hårprodukter i små kvantiteter.