Stärkelse

Används som ett bindningsmedel och sönderdelningsmedel i tabletter och andra fasta doseringsformer.